Wyposażenie wewnętrzne pudeł, takie jak wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniające itd, stanowiące elementy związane z konstrukcją pudła albo osobne Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być, stosownie od wymagań, zwiększana lub zmniejszana.